Företagsintern utbildning
Är ni 8 medarbetare eller fler och vill lära er att skriva enkelt, tydligt och mer kraftfullt med hjälp av en modern skrivmetod? Då vill vi rekommendera en företagsintern utbildning.

 

Anpassade kurser

Kurserna som finns listade i vårt kursutbud kan vi anpassa efter speciella önskemål och inriktningar, t.ex. marknadsföring, försäljning, information, kundvård, e-post, projektrapporter, retorik och språkriktighet. Vi kan också skapa helt kundanpassade kurser vid sidan av vårt ordinarie utbud.
 

Före kursen

 Vi gör en behovsanalys och går igenom vilka speciella skrivproblem ni vill ha lösta genom att exempelvis analysera texter från er verksamhet. Innan kursen startar får deltagarna skicka in egna texter som sätts samman till en exempelsamling som används under kursens gång.

Utvärdering och uppföljning

För oss är det viktigt att våra utbildningar håller den kvalitet vi lovar. Därför genomför vi en skriftlig kursutvärdering i direkt anslutning till kursen. Utvärderingarna redovisas sedan för kursbeställaren och ligger till grund för sammanfattande diskussioner om utbildningens innehåll och genomförande. Efter ca två månader tar vi återigen kontakt med kursbeställaren för att följa upp resultatet av utbildningen.

 

Vi diskuterar effekten och nyttan av de nya kunskaperna och hur de har påverkat kursdeltagarnas sätt att genomföra sitt arbete. Ni har också möjlighet att beställa en uppföljningsdag med kort repetition för att ytterligare höja kvaliteten på medarbetarnas skriftliga kommunikation.

Under kursen

Deltagarna får lära sig att använda en processinriktad metod och praktiska verktyg för att producera egna texter. Stor vikt läggs vid att skapa medvetenhet i val av uttryck, formuleringar och organisation. Teori varvas med praktiska skrivövningar.