susanne sznajderman-rytz

 

Susanne Sznajderman-Rytz är språkvetare och driver företaget Vertex Training AB.

 

Företaget, som bildades 1986, utbildar och är konsulter i marknadskommunikation, pedagogiskt ledarskap, funktionell svenska, språkidentitet och retorik.

 

Som utbildare och föreläsare har hon uppdrag för större företag i näringslivet och inom offentlig sektor. Hon är också mentor och coach för företagsledare och entreprenörer.

 

Susanne Sznajderman-Rytz utbildar vid universitet och högskolor samt bistår Sveriges regering som sakkunnig sedan 1995.

Susanne är publicerad i Svenska Språkrådets skrifter och är medlem av Retorikcentrum.

Dessutom är hon sakkunnig för departementen i språkfrågor.

 

 

Susanne Sznajderman-Rytz

 

utbildningar

 

Vertex Training AB medverkar till internutbildningar och utformar utbildningar efter kundens behov och önskemål.

 

Skulle ni önska förslag på egna kurser eller referenser får ni gärna ta kontakt.