Vad vi gör

 

Vertex Training AB genomför konsulttjänster och utbildningar inom företag och organisationer. Vår främsta kompetens finns inom mellanmänsklig kommunikation i tal och skrift.

 

Strategier och utformning av internkommunikation, kommunikation med kunder, intressenter och leverantörer hör till våra uppdrag.

 

Flexibel utformning

 

Vi utformar utbildningskoncept beroende på kundens individuella önskemål och behov.

 

Genom metodiska intervjuer utarbetar vi en bild av nuläget och formulerar en strategi för framtida mål.

 

Mötesmetodik

 

Projekt, möten och konferenser… Moderna arbetsformer som ställer krav på precision och kommunikationen är en avgörande faktor.

 

Vi kompetensutvecklar också inom mötesmetodik.

 

Små och stora företag

 

För att nå optimala resultat krävs kunskap i hur man förbereder, genomför och utvärderar olika arbetsformer.

 

Kurserna lämpar sig väl för både stora och små organisationer och företag.